Reskontra

I en kundreskontra får man överblick över var och en av sina kunder och dess eventuella skulder till företaget.

Kunden har ett specifikt kundnummer som registreras i samband med fakturering. 

Här är det lätt att få överblick hur företagets kunder betalar och hur mycket de omsätter.

Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra fungerar likadant som en kundreskontra.

Enda skillnaden är att det här är företagets leverantörsfakturor som kan granskas specifikt.

Här ser man lätt när fakturan förfaller till betalning och hur mycket företaget köper från respektive leverantör.