Löpande bokföring

Den löpande bokföringen grundlades redan på 1300-talet i de italienska handelshusen.

Det är samma teknik som kallas för dubbel bokföring, kontering sker på både debet och kredit.

Alla affärshändelser ska bokföras dels i kronologisk ordning (tidsföljd) utifrån de inträffar, dels systematiskt (på respektive konton).

Bokföringslagen beskriver löpande bokföring såhär:

"alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och egna uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat."

Under perioden bokför man löpande fyra typer av affärshändelser:

  • Inkomster från försäljning av varor och tjänster
  • Utgifter för anskaffning av varor och tjänster
  • Inbetalningar
  • Utbetalningar