Fakturering

Att fortlöpande fakturera sina kunder är en viktig del för att säkerställa likviditeten, alltså att se till att pengar kommer in till företaget.

Vi kan hjälpa till med faktureringen för Ert företag. 

Vi skickar också påminnelser till kunder som inte betalar i tid och tar saken vidare om skulden fortfarande inte regleras inom överenskommen tid.